Enter your keyword

Ochrana Osobních Údajů a Zásady

Datum účinnosti: 2020-06-01

1. Úvod

Vítejte v Jure Uršič s.p..

Jure Uršič s.p. (“nás”, “my” nebo “naše”) funguje htttps://moare.art (dále jen “Služba”).

Naše zásady ochrany osobních údajů upravují vaši návštěvu htttps://moare.arta vysvětlují, jak shromažďujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které vyplývá z vašeho používání naší služby.

Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšování služeb. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů definováno jinak, podmínky použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich smluvních podmínkách.

Naše smluvní podmínky(dále jen “podmínky”se řídí veškerým používáním naší služby a společně se Zásadami ochrany osobních údajů představují váš souhlas s námi(“dohoda”).

2. Definice

SLUŽBA znamená htttps://moare.art webové stránky provozované společností Jure Uršič s.p..

OSOBNÍMI ÚDAJI se rozumí údaje o živé osobě, kterou lze z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací identifikovat, ať už je k dispozici, nebo je pravděpodobné, že se k nám dostanete).

DATA Z POUŽÍVÁNÍ jsou data shromažďovaná automaticky buď pomocí služby, nebo ze samotné infrastruktury služeb (například doba trvání návštěvy stránky).

COOKIES jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítač nebo mobilní zařízení).

SPRÁVCEM SE rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (samostatně nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely a způsob, jakým jsou nebo mají být zpracovávány osobní údaje. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich údajů.

ZPRACOVATELEM DAT (NEBO POSKYTOVATELI SLUŽEB) se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem správce údajů. Služby různých poskytovatelů služeb můžeme využívat k efektivnějšímu zpracování vašich údajů.

SUBJEKT ÚDAJŮ je každá živá osoba, která je předmětem osobních údajů.

UŽIVATEL je osoba, která používá naši službu. Uživatel odpovídá subjektu údajů, který je předmětem osobních údajů.

3. Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a vylepšovat naše služby.

4. Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobně identifikovatelné informace, které mohou být použity k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali (“Osobní údaje”). Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

0.1. E-mailová adresa

0.2. Jméno a příjmení

0.3. Telefonní číslo

0.4. Adresa, Země, Stát, Provincie, PSČ, Město

0.5. Soubory cookie a údaje o používání

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit z přijímání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás pomocí odkazu pro odhlášení.

Údaje o využití

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odesílá vždy, když navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím jakéhokoli zařízení nebo prostřednictvím něj (“Údaje o používání”).

Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Při přístupu ke službě se zařízením mohou tato data o používání zahrnovat informace, jako je typ zařízení, které používáte, jedinečné ID zařízení, IP adresa vašeho zařízení, operační systém vašeho zařízení, typ internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Údaje o poloze

Informace o vaší poloze můžeme používat a ukládat, pokud k tomu udělíte svolení(“Údaje o poloze”). Tyto údaje používáme k poskytování funkcí naší služby, ke zlepšování a přizpůsobení naší služby.

Služby zjišťování polohy můžete kdykoli povolit nebo zakázat, pokud používáte naši službu prostřednictvím nastavení vašeho zařízení.

Sledování dat souborů cookie

Používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie ke sledování aktivity v naší službě a uchováváme určité informace.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy ve vašem zařízení. Další technologie sledování se také používají, jako jsou majáky, značky a skripty pro shromažďování a sledování informací a zlepšování a analýzy našich služeb.

Můžete dát svému prohlížeči pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

0.1. Session Cookies: K provozování naší služby používáme relační cookies.

0.2. Preferenční cookies: Používáme preferenční cookies, abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení.

0.3. Bezpečnostní cookies: Bezpečnostní cookies používáme k bezpečnostním účelům.

0.4. Reklamní cookies: Reklamní cookies se používají k zobrazování reklam, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy.

Další údaje

Při používání naší služby můžeme také shromažďovat následující informace: pohlaví, věk, datum narození, místo narození, údaje o cestovním pasu, občanství, registraci v místě bydliště a skutečné adrese, telefonní číslo (práce, mobilní), podrobnosti o dokumentech o vzdělání, kvalifikaci, odborné přípravě, pracovních smlouvách, dohodách o mlčenlivosti, informace o prémiích a náhradách, informace o rodinném stavu, rodinných příslušníků, čísle sociálního zabezpečení (nebo jiné identifikaci daňových poplatníků) , umístění kanceláře a další údaje.

5. Použití údajů

Jure Uršič s.p. používá shromážděné údaje k různým účelům:

0.1. poskytovat a udržovat naše služby;

0.2. abychom vás informovali o změnách v naší službě;

0.3. abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete;

0.4. poskytovat zákaznickou podporu;

0.5. shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli zlepšit naše služby;

0.6. sledovat využívání našich služeb;

0.7. odhalovat technické problémy, předcházet jim a řešit je;

0.8. plnit jakýkoli jiný účel, pro který je poskytujete;

0.9. plnit naše povinnosti a vymáhat naše práva vyplývající z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně fakturace a výběru;

0.10. abychom vám poskytli oznámení o vašem účtu a/nebo předplatném, včetně oznámení o vypršení platnosti a obnovení, e-mailových pokynů atd.;

0.11. abychom vám mohli poskytovat novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo se ptali, pokud jste se nerozhodli tyto informace neobdržit;

0.12. jakýmkoli jiným způsobem můžeme popsat, kdy informace poskytnete;

0.13. pro jakýkoli jiný účel s vaším souhlasem.

6. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Údaje o používání budeme také uchovávat pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

7. Přenos dat

Vaše údaje, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce, a mohou na nich být uchovávány.

Pokud se nacházíte mimo Německo a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, předáváme do Německa a zpracováváme je tam.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Jure Uršič s.p. podniká veškeré kroky, které jsou přiměřeně nezbytné k zajištění toho, aby s vašimi údaji bylo zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a aby nedošlo k přenosu vašich osobních údajů organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně bezpečnosti vašich údajů a dalších osobních údajů.

8. Zveřejňování údajů

Můžeme zveřejnit osobní údaje, které shromažďujeme, nebo vám poskytnete:

0.1. Zveřejnění pro orgány činné v trestním řízení.

Za určitých okolností můžeme být požádáni o zveřejnění vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci.

0.2. Obchodní transakce.

Pokud jsme my nebo naše dceřiné společnosti zapojeni do fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje převedeny.

0.3. Jiné případy. Vaše údaje můžeme zpřístupnit také:

0.3.1. našim dceřiným a přidruženým společnostem;

0.3.2. dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které používáme k podpoře našeho podnikání;

0.3.3. k naplnění účelu, pro který je poskytujete;

0.3.4. za účelem zahrnutí loga vaší společnosti na naše webové stránky;

0.3.5. pro jakýkoli jiný účel, který jsme zveřejnili, když tyto informace poskytnete;

0.3.6. s vaším souhlasem v jiných případech;

0.3.7. pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti, našich zákazníků nebo jiných osob.

9. Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

10. Vaše práva na ochranu osobních
údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů, na která se vztahuje GDPR.

Snažíme se podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly odstraněny z našich systémů, napište nám na info@moare.art.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu osobních údajů:

0.1. právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme;

0.2. právo na opravu. Máte právo na opravu vašich informací, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné;

0.3. právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů;

0.4. právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;

0.5. právo na přenositelnost údajů. Máte právo na to, aby vám byla poskytnuta kopie vašich osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu;

0.6. právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší identity před odpovědí na tyto žádosti. Vezměte prosím na vědomí, že bez potřebných údajů nemusíme službu poskytnout.

Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací se obraťte na místní úřad pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

11. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí (CalOPPA)

CalOPPA je první státní zákon v zemi, který vyžaduje komerční webové stránky a online služby, aby zveřejnili zásady ochrany osobních údajů. Zákon je dosah se táhne i mimo Kalifornii požadovat osobu nebo společnost ve Spojených státech (a myslitelné na světě), který provozuje webové stránky shromažďování osobně identifikovatelné informace od spotřebitelů Kalifornie na post nápadné zásady ochrany osobních údajů na svých internetových stránkách uvádí přesně informace, které jsou shromažďovány a ty osoby, s nimiž je sdílena, a v souladu s těmito zásadami.

Podle CalOPPA souhlasíme s následujícími:

0.1. uživatelé mohou navštívit naše stránky anonymně;

0.2. náš odkaz na zásady ochrany osobních údajů obsahuje slovo “Soukromí” a lze jej snadno nalézt na domovské stránce našich webových stránek;

0.3. uživatelé budou informováni o všech změnách zásad ochrany osobních údajů na naší stránce zásad ochrany osobních údajů;

0.4. uživatelé mohou změnit své osobní údaje zasláním e-mailu na info@moare.art.

Naše zásady týkající se signálů “Nesledovat”:

Respektujeme signály Do Not Track a nesledujeme, nespalujeme cookies ani nepoužíváme reklamu, pokud je zaveden mechanismus prohlížeče Do Not Track. Do Not Track je předvolba, kterou můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči, abyste informovali webové stránky, že nechcete být sledováni.

Funkci Do Not Track můžete povolit nebo zakázat na stránce Předvolby nebo Nastavení webového prohlížeče.

12. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA)

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo zjistit, jaké údaje o vás shromažďujeme, požádat o vymazání vašich údajů a neprodávat (sdílet). Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, můžete poslat určité žádosti a požádat nás:

0.1. Jaké osobní údaje o vás máme. Pokud tuto žádost podáte, vrátíme vám:

0.0.1. Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

0.0.2. Kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme vaše osobní údaje.

0.0.3. Obchodní nebo obchodní účel pro shromažďování nebo prodej vašich osobních údajů.

0.0.4. Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje.

0.0.5. Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

0.0.6. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme prodali, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, které jsme je prodali. Pokud jsme vaše osobní údaje neprodali, budeme vás o tom informovat.

0.0.7. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme zveřejnili pro obchodní účely, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, se kterou jsme je sdíleli.

Vezměte prosím na vědomí, že jste oprávněni nás požádat o poskytnutí těchto informací až dvakrát během období dvanácti měsíců. Když tuto žádost podáte, poskytnuté informace mohou být omezeny na osobní údaje, které jsme o vás shromáždili v předchozích 12 měsících.

0.2. Chcete-li odstranit vaše osobní údaje. Pokud tuto žádost podáte, odstraníme osobní údaje, které o vás uchováváme k datu vaší žádosti, z našich záznamů a nařídíme všem poskytovatelům služeb, aby učinili totéž. V některých případech může být odstranění provedeno odstraněním informací. Pokud se rozhodnete odstranit své osobní údaje, je možné, že nebudete moci používat určité funkce, které vyžadují, aby vaše osobní údaje fungovaly.

0.3. Chcete-li přestat prodávat své osobní údaje. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám za žádným účelem. Vaše osobní údaje neprodáváme za finanční protiplnění. Za určitých okolností však může být přenos osobních údajů třetí straně nebo v rámci naší rodiny společností bez peněžního protiplnění považován za “prodej” podle kalifornského práva. Jste jediným vlastníkem svých osobních údajů a můžete kdykoli požádat o zveřejnění nebo vymazání.

Pokud odešlete žádost o zastavení prodeje vašich osobních údajů, přestaneme provádět takové převody.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nás požádáte o vymazání nebo ukončení prodeje vašich údajů, může to mít dopad na vaše zkušenosti s námi a možná se nebudete moci účastnit určitých programů nebo členských služeb, které vyžadují použití vašich osobních údajů. Ale za žádných okolností vás nebudeme diskriminovat za uplatňování vašich práv.

Chcete-li uplatnit výše popsaná práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii, zašlete prosím svůj požadavek e-mailem: info@moare.art.

Na vaše práva na ochranu osobních údajů, která jsou popsána výše, se vztahuje CCPA, zkráceně Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů. Chcete-li se dozvědět více, navštivte oficiální kalifornské legislativní informace webové stránky. CCPA vstoupila v platnost dne 01.01.2020.

13. Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, abychom usnadnili naše služby (“Poskytovatelé služeb”), poskytovali služby naším jménem, poskytovali služby související se službami nebo nám pomáhali při analýzu způsobu, jakým je naše služba používána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat k žádným jiným účelům.

14. Analytika

Můžeme používat poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

15. Nástroje CI/CD

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran k automatizaci procesu vývoje naší služby.

16. Behaviorální remarketing

Služby pro remarketing můžeme používat k tomu, abychom vám inzerovali na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši službu. My a naši dodavatelé z třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

17. Platby

V rámci služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě používáme služby třetích stran pro zpracování plateb (např. zpracovatelé plateb).

Údaje o vaší platební kartě nebudeme uchovávat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tyto platební procesory dodržovat standardy stanovené PCI-DSS, jak spravuje PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních údajů.

18. Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a nepřebíráme žádnou odpovědnost.

19. Ochrana osobních údajů dětí

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 18 let (“Dítě” nebo “Děti”).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud se dozvíte, že nám dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

20. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu a / nebo prominentní oznámení o naší službě, před změnou nafouknout a aktualizovat “datum účinnosti” v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, pokud jde o jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

21. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem: info@moare.art.